logo 1

 

 

37-700 Przemyśl
ul. Zygmunta Krasińskiego 24
tel. 796 800 580

 

    Przedszkole Niepubliczne 

              Mały Nazaret

 

Zarządzanie placówką i nadzór pedagogiczny

mgr Lucyna Podhalicz – dyrektor

mgr Zofia Dorotiak – zastępca dyrektora ds. pedagogicznych

 

 Edukacja, wychowanie, opieka (w ramach czesnego)

mgr Joanna Grzelak – wychowawczyni gr. I

mgr Ewa Czyżowska – wychowawczyni gr. II

mgr Barabara Pakosz – wychowawczyni gr. III

mgr Danuta Szczygieł – wychowawczyni gr. IV

lic. Monika Barszczak – wychowawczyni wspierająca gr. I, II, III, IV

 

mgr Renata Zubik – psycholog

dr Oliwia Markiewicz-Mazur – logopeda 

ks. mgr Bartosz Gajerski  – nauczyciel religii 

 

 

mgr Sebastian Bobrowicz – nauczyciel, zajęcia sportowo-ruchowe (wolontariat)

 

Kadra Pomocnicza

Małgorzata Kliszczewicz – gospodyni przedszkola

Monika Wójtowicz – pomoc nauczyciela

Jan Bal – konserwator urządzeń, drobne prace remontowe

 

 Zajęcia dodatkowe możliwe do prowadzenia

(płatne poza czesnym i jeśli są chętni)

język francuski

język niemiecki

tańce narodowe (pakiet rozszerzony)

rehabilitacja ruchowa

Tygodnik dzieci

HIT! Porady o ojcostwie

Przewodnik po książkach

15 15