logo 1

 

 

37-700 Przemyśl
ul. Zygmunta Krasińskiego 24
tel. 796 800 580

 

    Przedszkole Niepubliczne 

              Mały Nazaret

Adaptacja dziecka w przedszkolu
wspólną troską rodziców i kadry przedszkola

Każda nowa sytuacja, nowe środowisko wywołuje w nas zainteresowanie, ale także obawę, co się wydarzy, co nas czeka, jak nas przyjmą?
 
Dla dziecka w wieku 3–4 lat pierwszą wielką zmianą i nowym środowiskiem jest przedszkole. Rozstanie z rodzicem jest przeżyciem trudnym dla dziecka, ale także trudną sytuacją dla rodziców. Z obserwacji i doświadczenia wiemy, że pierwsze dni, a czasem tygodnie w przedszkolu są pełne płaczu, niepokoju. Denerwuje się nie tylko dziecko, ale także rodzic. Każdy potrzebuje czasu, by znaleźć swoje miejsce w nowym środowisku, poznać je i zaakceptować, przystosować się.
 
Moment przekroczenia progu przedszkola przez małego człowieka jest jednym z trudniejszych w jego życiu. Pierwsze doświadczenia i kontakty dziecka z szerszym środowiskiem społecznym, jakim jest dla niego przedszkole, przystosowanie się do tegoż środowiska, skutkuje w przyszłości.
 
Ważne jest, aby rodzice przygotowali swoje dziecko do roli przedszkolaka, motywowali je do pełnienia ról społecznych. Proces adaptacji zależy od fazy rozwojowej dziecka, jego indywidualnych zdolności adaptacyjnych i właściwości samego środowiska, do którego się dostosowuje, w tym przypadku, przedszkola.
 
Dziecko wchodząc do grupy przedszkolnej uczy się norm, zasad funkcjonujących w grupie i w przedszkolu. Środowisko wychowawcze grupy przedszkolnej jest pewną organizacją społeczną, którą kieruje nauczyciel. Dziecko powinno w tej organizacji poznać normy współżycia, nawiązać kontakty interpersonalne, znaleźć swoje miejsce. Kadra przedszkola wraz z rodzicami powinna pomóc w stopniowym poznawaniu środowiska, w nawiązaniu kontaktów, aby dziecko czuło się bezpiecznie i zaakceptowało nową sytuację.
 
Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z rodzicami uda nam się stworzyć takie warunki, w których dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, będą w pełni rozwijać swoją osobowość.
 

Kadra Przedszkola

Tygodnik dzieci

HIT! Porady o ojcostwie

Przewodnik po książkach

15 15