Ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2020/2021

6.30–8.15 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo–gospodarcze, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i gry dydaktyczne

8.15–8.30 czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania 

8.30–9.00 śniadanie 

9.00–10.00 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, wspierająca rozwój dzieci, zajęcia i zabawy edukacyjne

10.00–11.15 spacery, wycieczki i zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe

11.15–11.30 czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu 

11.30–12.30 obiad

12.30–13.15 zajęcia relaksacyjne, kompensacyjne, bajkoterapia, zajęcia dodatkowe

13.15–13.30 czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku

13.30–13.45 podwieczorek

13.45–15.30 zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy ruchowe

15. 30–16.00 rozchodzenie się dzieci do domów, zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci.