logo 1

 

 

37-700 Przemyśl
ul. Zygmunta Krasińskiego 24
tel. 796 800 580

 

    Przedszkole Niepubliczne 

              Mały Nazaret

 
Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 

Wychowanie ku wartościom, bogata oferta,
domowa atmosfera, optymalne opłaty,
nauka i czas wolny bez telewizora, własna kuchnia,
ogródek przy przedszkolu, profesjonalna kadra.

 

OFERTA GŁÓWNA

wszystko poprzez zabawę i dobry przykład:

 • wzrastanie w atmosferze miłości i bezpieczeństwa
 • katecheza i przestrzeganie kalendarza liturgicznego
 • uwrażliwianie na kulturę wysoką: literatura, sztuka, muzyka
 • śpiew religijny
 • rytmika
 • zajęcia sportowe
 • nauka dobrych manier
 • rozwijanie zainteresowania naukami ścisłymi i logiką
 • język włoski
 • język angielski
 • język łaciński
 • kultura spożywania posiłków i wspólnych rozmów przy stole
 • korekta logopedyczna
 • opieka psychologiczna
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych
 • realizacja ciekawych projektów edukacyjnych przez poszczególne grupy
 • świetne przygotowanie do szkoły

Zajęcia dodatkowe realizowane są w ramach środków z czesnego.  Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat. 

Organizując pracę z dzieckiem zwracamy uwagę by:

• Każdy rodzaj podejmowanej przez dziecko działalności miał charakter zabawowy
• Obok pomysłów nauczyciela dziecko mogło wysuwać własne propozycje zabaw i zajęć
• Zadania stawiane dziecku miały charakter otwarty, sprzyjały rozbudzaniu ciekawości i pobudzały do działania

 Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

• Program wychowania przedszkolnego
• Autorski program adaptacyjno – edukacyjno – wychowawczy
• Profilaktyczny program „Zdrowo i bezpiecznie”

 W ramach oferty podstawowej pracujemy indywidualnie z dziećmi oraz prowadzimy zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W ten sposób pomagamy dzieciom odkryć, że są:

 • kreatywne
 • pozytywnie pewne siebie
 • są odpowiedzialne za drugą osobę
 • są asertywne, mają zaufanie do samych siebie oraz do innych
 • potrafią nawiązywać dobre relacje i współpracować z drugim człowiekiem oraz współpracować w zespole
 • są aktywne i sprawne fizycznie
 • są świadome własnych możliwości: plusów i minusów, a ta świadomość pozwala im na stawianie na plusy

Ponadto staramy się, aby co miesiąc dzieci mogły obejrzeć przedstawienie − na przemian finansowane z czesnego, ze środków sponsorskich lub ze składek rodziców.

 

CZAS PRACY

Podstawowy od godz. 6:30 do 16:00.
Indywidualne − w miarę możliwości przedszkola − ustalenia godzin wg potrzeb danej rodziny (w ramach czesnego, bez dodatkowych opłat).

 

CZESNE

Stałe czesne miesięczne wynosi u nas 250 zł (rodzeństwo: pierwsze dziecko − 250 zł, drugie − 125 zł, trzecie − 62,5 zł.). Nie pobieramy wpisowego.

Jesteśmy Partnerem Karty Dużej Rodziny, co oznacza, że oferujemy zniżkę 50% na pierwsze dziecko dla posiadaczy tej Karty.

Wszyscy ponoszą koszt posiłku, czyli 9 zł za każdy dzień roboczy.

 

POSIŁKI

 

Stawka dzienna − 9 zł (w tym śniadanie, dwudaniowy obiad z kompotem oraz podwieczorek), odliczana w przypadku nieprzyprowadzenia dziecka do przedszkola do godz. 8:00 danego dnia.

 

 

W przedszkolu wdrażamy nowoczesny system Inso do zarządzania przedszkolem. 

Tygodnik dzieci

HIT! Porady o ojcostwie

Przewodnik po książkach

15 15