W kaplicy przedszkolnej odbyła się 
Msza św. na zakończenie roku szkolnego. 

Uczestniczyły w niej wszystkie dzieci 
z przedszkola wraz z pracownikami. 
Mszę św. celebrował nasz zaprzyjaźniony 
ks. Jakub. Modlitwie dziękczynnej za 
przeżyty rok szkolny oraz w intencji 
dobrego przeżycia wakacji towarzyszył 
przepiękny śpiew i akompaniament na 
gitarze. Koniec roku to okazja do 
refleksji nad tym, co się w tym czasie 
wydarzyło, ale także czas na to, aby 
podziękować Panu Bogu za każdy dzień, 
za opiekę nad nami, za ludzi, których 
spotkaliśmy i za to, co dane nam było 
w tym roku przeżyć.

klik