logo 1

 

 

37-700 Przemyśl
ul. Zygmunta Krasińskiego 24
tel. 796 800 580

 

    Przedszkole Niepubliczne 

              Mały Nazaret

W kaplicy przedszkolnej odbyła się 
Msza św. na zakończenie roku szkolnego. 

Uczestniczyły w niej wszystkie dzieci 
z przedszkola wraz z pracownikami. 
Mszę św. celebrował nasz zaprzyjaźniony 
ks. Jakub. Modlitwie dziękczynnej za 
przeżyty rok szkolny oraz w intencji 
dobrego przeżycia wakacji towarzyszył 
przepiękny śpiew i akompaniament na 
gitarze. Koniec roku to okazja do 
refleksji nad tym, co się w tym czasie 
wydarzyło, ale także czas na to, aby 
podziękować Panu Bogu za każdy dzień, 
za opiekę nad nami, za ludzi, których 
spotkaliśmy i za to, co dane nam było 
w tym roku przeżyć.

klik

Tygodnik dzieci

HIT! Porady o ojcostwie

Przewodnik po książkach

15 15