Dzieci z grupy IV brały udział w konkursie
"Symbole Wielkanocne" zorganizowanym przez 
Salezjańską Niepubliczną Szkołę Podstawową 
w Przemyślu. Zostały nagrodzone dwie prace 
Gabriela Sawickiego i Tymoteusza Łapińskiego. 
Gratulujemy!

klik