logo 1

 

 

37-700 Przemyśl
ul. Zygmunta Krasińskiego 24
tel. 796 800 580

 

    Przedszkole Niepubliczne 

              Mały Nazaret

 

Ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2017/2018

7.00 – 8.15 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo–gospodarcze, ćwiczenia poranne gr. II – dzieci starsze

7.00 – 8.45 schodzenie się dzieci, zabawy o charakterze ruchowym gr. I – dzieci młodsze

8.15 – 8.30 czynności higieniczne – przygotowanie do śniadania gr. II

8.45 – 9.00 czynności higieniczne – przygotowanie do śniadania gr. I

8.30 – 9.00 śniadanie gr. II 

9.00 – 9.30 śniadanie gr. I 

9.00 – 10.00 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia grupowe gr. II

9.30 – 10.00 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia grupowe gr. I

10.00 – 11.00 spacery, wycieczki i zabawy na powietrzu gr. I

10.00 – 11.30 spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze gr. II

11.00 – 11.15 przygotowanie do obiadu gr. I

11.30 – 11.45 przygotowanie do obiadu gr. II

11.15 – 11.45 obiad (II danie) gr. I

11.45 – 12.15 obiad (II danie) gr. II

12.00 – 13.30 leżakowanie gr. I

12.30 – 13.15 zajęcia relaksacyjne, kompensacyjne, dodatkowe, gr. II

13.15 – 13.30 obiad (zupa, podwieczorek) gr. II

13.30 – 14.00 obiad (zupa, podwieczorek) gr. I

13.30 – 15.45 zajęcia o charakterze stymulacyjno–kompensacyjnym, zabawy dydaktyczne

15. 45 – 16.00 rozchodzenie się dzieci do domów

 

Tygodnik dzieci

HIT! Porady o ojcostwie

Przewodnik po książkach

15 15